Zásady ochrany osobních údajů

Kdo za vaše údaje nese zodpovědnost?

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 vás informujeme, že poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost COMERCIAL JOPE, S.L. s daňovým identifikačním číslem B31222623 a sídlem na adrese Polígono Industrial Egües, ulice Z, hala č. 25 – 31486, Egües (Navarra), Španělsko.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné k tomu, abychom byli schopni s jistotou zaručit poskytování vámi požadovaných služeb, a budou zpracovány pro následující účely: reklama a vyhledávání obchodních příležitostí a pro další účely.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou se předpokládá, že budou nutné vzhledem k případné potřebě příslušnou osobu kontaktovat.

Na čem se zpracování vašich údajů právně zakládá?

Souhlas subjektu údajů v rámci kontaktování naší organizace.

Jaká jsou vaše práva, když nám své údaje poskytujete?

Každá osoba má právo žádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, námitku proti předání nebo právo na něj, a to písemně na naší adrese nebo zasláním e-mailu na adresu s uvedením práva, které si přeje uplatnit.
Stejně tak je oprávněna udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů.

Zákazníci