Všeobecné podmínky

Vlastník webových stránek

Identifikační údaje osoby odpovědné za tyto webové stránky jsou: Společnost Comercial Jope S.L se španělským DIČ ES-B31222623, zapsaná v obchodním rejstříku Navarry, svazek 184, list 198, strana NA-3929 (informace poskytnuté v souladu s ustanoveními článku 10 zákona 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu).

Podmínky použití

Přístup na tyto webové stránky a jejich používání se řídí následujícími ustanoveními. Prohlížení těchto webových stránek uděluje každé fyzické osobě, která má zájem o produkty a služby na těchto stránkách, status uživatele a znamená úplný a bezvýhradný souhlas s tímto všeobecnými podmínkami.

Uživatel výslovně a bez výjimky souhlasí s tím, že přístup na tyto webové stránky, k jejich službám a obsahu a jejich používání je na jeho výhradní odpovědnost. V případě, že uživatel s obsahem těchto podmínek nesouhlasí, musí tyto webové stránky opustit a nebude tudíž moci nabízené služby využívat.

Přístup na tyto webové stránky je volný a bezplatný a nevyžaduje předplatné ani registraci.

Tyto všeobecné podmínky mohou být kdykoli upraveny tak, aby odpovídaly legislativním, právním nebo technologickým změnám. Tyto změny se považují za oznámené okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Autorská práva

Veškerá práva k obsahu těchto webových stránek patří společnosti Comercial Jope. Design, obsah, texty, fotografie, obrázky, mapy, grafy, značky, bannery, struktura stránek a jejich procházení či zdrojový kód těchto stránek jsou majetkem společnosti Comercial Jope, která je oprávněným vlastníkem příslušných práv k jejich využívání.

Loga jiných společností, která se mohou na stránkách objevit, jsou majetkem každé příslušné společnosti a právo na jejich využívání přísluší jedině jim.

Uživatel, který navštíví tyto webové stránky, nesmí za žádných okolností kopírovat, upravovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, publikovat, převádět ani prodávat výše uvedené prvky nebo vytvářet nové produkty či služby na základě získaných informací, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti Comercial Jope. Tento materiál je chráněn zákonem o duševním vlastnictví a jeho zneužití může být stíháno na základě trestního práva.

Prohlížení nebo stahování obsahu těchto stránek neznamená, že by práva duševního vlastnictví k nim pominula.

Uživatelé nesou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které by společnosti Comercial Jope mohly přímo či nepřímo vzejít v důsledku nedodržení platných předpisů nebo jakýchkoli povinností vyplývajících z používání těchto webových stránek. Společnost Comercial Jope si vyhrazuje právo podniknout veškeré právní kroky, ke kterým je v souvislosti s obranou svých legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví oprávněna.

Zřeknutí se odpovědnosti

Snažíme se poskytovat užitečné a aktuální informace, ale nemůžeme zaručit úplnou pravdivost, přesnost, aktuálnost a funkčnost veškerého obsahu a služeb. Zříkáme se proto veškeré odpovědnosti za případné škody jakéhokoli druhu, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání neúplných, nepřesných nebo zastaralých údajů, nebo za případné pozastavení, zrušení či nefunkčnost obsahu nebo služeb.

Uvítáme jakékoli návrhy nebo připomínky, které by nám pomohly tyto webové stránky vylepšit. Za používání obsahu a služeb těchto webových stránek odpovídá výhradně uživatel.

Odkazy

Externí odkazy vedoucí na jiné webové stránky jsou poskytovány s neziskovým úmyslem, pouze za účelem lepší informovanosti uživatele.

Proto neneseme odpovědnost za odkazovaný obsah, ani za jeho případné úpravy, ani nezaručujeme, že se v něm nevyskytují viry nebo jiné prvky, které by mohly způsobit změny v počítačovém systému, a vylučujeme veškerou zodpovědnost za škody jakéhokoli druhu zapříčiněné uživateli z tohoto důvodu.

Jestliže odkaz považujete za nevhodný, můžete nás o tom informovat obvyklým způsobem a odkaz bude neprodleně opraven.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo za vaše údaje zodpovídá?

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 vás informujeme, že poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost COMERCIAL JOPE, S.L. s daňovým identifikačním číslem B31222623 a sídlem na adrese Polígono Industrial Egües, ulice Z, hala č. 25 – 31486, Egües (Navarra), Španělsko.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné k tomu, abychom byli schopni s jistotou zaručit poskytování vámi požadovaných služeb, a budou zpracovány pro následující účely: reklama a vyhledávání obchodních příležitostí a pro další účely.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou se předpokládá, že budou nutné vzhledem k případné potřebě příslušnou osobu kontaktovat.

Na čem se zpracování vašich údajů právně zakládá?

Souhlas subjektu údajů v rámci kontaktování naší organizace.

Jaká jsou vaše práva, když nám své údaje poskytujete?

Každá osoba má právo žádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, námitku proti předání nebo právo na něj, a to písemně na naší adrese nebo zasláním e-mailu na adresu s uvedením práva, které si přeje uplatnit.

Stejně tak je oprávněna udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů.

Příslušné právní předpisy

Veškeré vztahy mezi uživatelem a společností Comercial Jope se řídí španělským právem a podle něj se i vykládají. V případě sporu se strany podřídí soudům a tribunálům Navarry, které jsou v daném okamžiku příslušné, pokud to platné právní předpisy umožňují. Chcete-li požádat o vysvětlení nebo zaslat návrh, pochvalu, stížnost či komentář, doporučujeme zaslat e-mail na adresu .

Zákazníci