Zásady používání souborů Cookie

Soubor cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě webové stránky uloží ve vašem prohlížeči.

Jedná se o nástroje, které hrají zásadní roli při poskytování digitálních služeb. Mimo jiné umožňují webové stránce ukládat a získávat informace o zvyklostech uživatele při prohlížení nebo o jeho zařízení a v závislosti na získaných informacích je pak použít k rozpoznání uživatele a zlepšení nabízených služeb. Bez souborů cookie nebude řada stránek správně fungovat nebo budou nabízené služby neúplné.

Typy souborů cookie

Následující příručka k používání souborů cookie od Agentury pro ochranu osobních údajů podrobně popisuje různé typy souborů cookie. Průvodce používáním souborů cookie

V závislosti na subjektu, který jednak spravuje doménu, z níž jsou soubory cookie odesílány, a jednak zpracovává získané údaje, lze rozlišovat dva typy souborů cookie: soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran.

  • Soubory cookie první strany: jsou odesílány do zařízení uživatele ze zařízení nebo z domény, kterou spravuje vlastník webových stránek a ze které je poskytována služba, o niž uživatel projevil zájem.
  • Soubory cookie třetích stran: jsou odesílány do zařízení uživatele ze zařízení nebo z domény, které nespravuje vlastník webových stránek, ale jiný subjekt, který údaje získané prostřednictvím souborů cookie zpracovává.

Kromě toho se soubory cookie dělí:

  • Podle doby, po kterou zůstávají uloženy v počítači: na cookie relace nebo trvalé cookies
  • Podle účelu: na technické cookies, cookies preferencí uživatele, analytické cookies, reklamní cookies a behaviorální reklamní cookies.

Použité cookies

V souladu se směrnicemi španělské Agentury pro ochranu osobních údajů níže podrobně popisujeme používání souborů cookie na těchto webových stránkách, abychom vás informovali co nejpřesněji.

Přijetí Zásad používání souborů cookie

Informace o Zásadách používání souborů cookie zobrazujeme na kterékoli stránce webu při každém zahájení relace.

Na základě těchto informací lze provést následující akce:

  1. Přijmout soubory cookie udělením souhlasu při prohlížení webových stránek.
  2. Upravit nastavení.

Soubory cookie jakékoli webové stránky můžete omezit, zablokovat nebo odstranit prostřednictvím prohlížeče. Vzhledem k tomu, že se nastavení každého prohlížeče liší, naleznete rady, jak na to, ve funkci „Nápověda“. Viz přímé odkazy na informace k tomuto tématu:

Další informace

Tyto webové stránky ani jejich právní zástupci neodpovídají za obsah nebo pravdivost zásad ochrany osobních údajů třetích stran uvedených v těchto zásadách používání souborů cookie.

Za ukládání souborů cookie jsou odpovědné webové prohlížeče a právě zde je třeba uplatňovat vaše právo na jejich odstranění nebo deaktivaci. Tyto webové stránky ani jejich právní zástupci nemohou zaručit správné nebo nesprávné zpracování souborů cookie výše uvedenými prohlížeči.

V některých případech je nutné nainstalovat soubory cookie, aby prohlížeč vaše rozhodnutí o jejich nepřijetí nezapomněl.

V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů týkajících se těchto zásad používání souborů cookie nás neváhejte kontaktovat.

Zákazníci