Jogi nyilatkozat

A webhely tulajdonosa

A webhelyért felelős személy azonosító adatai a következők: Comercial Jope S.L., adószám ES-B31222623, bejegyezve a Navarrai Cégnyilvántartásnál, 184. kötet, 198. ív, NA-3929 lap (az információt az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló 34/2002 törvény 10. cikk rendelkezéseinek megfelelően szolgáltatták).

Használati feltételek

A következő rendelkezések szabályozzák a weboldal elérését és használatát. A webhelyen való böngészésről feltételezhető, hogy azt természetes személy végzi, aki érdeklődik az ezen az oldalon található termékek és szolgáltatások iránt, és a böngészéssel teljes mértékben és fenntartások nélkül elfogadja a jogi nyilatkozatot.

A felhasználó kifejezetten és kivétel nélkül elfogadja, hogy a weboldalhoz, annak szolgáltatásaihoz és tartalmához való hozzáférés és használat az ő kizárólagos felelősségére történik. Abban az esetben, ha a felhasználó nem ért egyet a jelen feltételek tartalmával, el kell hagynia ezt a webhelyet, és nem veheti igénybe az általunk kínált szolgáltatásokat.

A webhelyhez való hozzáférés ingyenes, nem igényel előfizetést vagy regisztrációt.

Ez a jogi nyilatkozat bármikor módosítható a jogszabályi, joggyakorlati vagy technológiai változásokhoz való igazítás érdekében. Ezeket a módosításokat bejelentettnek tekintjük az ezen az oldalon történő közzétételük után.

Szellemi tulajdon

A weboldal tartalmára vonatkozó minden jog a Comercial Jope társaságot illeti. Az oldal formaterve, tartalma, szövegei, fényképei, képei, térképei, grafikái, márkái, szalaghirdetései, az oldal és a navigáció felépítése és forráskódja a Comercial Jope tulajdonában van, amely társaság jogszerűen birtokolja a vonatkozó hasznosítási jogokat.

A webhelyen esetleg megjelenő más vállalati logók azon vállalatok tulajdonát képezik, és azok jogszerűen rendelkeznek a felettük való hasznosítási jogokkal.

A webhelyre belépő felhasználó semmilyen esetben nem jogosult másolni, módosítani, terjeszteni, továbbítani, reprodukálni, közzétenni, vagy eladni a fent említett elemeket, sem új termékeket vagy szolgáltatásokat létrehozni a kapott információkkal, kivéve ha a Comercial Jope társaság erre kifejezett írásos engedélyt ad. Ezt az anyagot szellemi tulajdonjog védi, a vele való visszaélés büntetőjogi szankciókkal is járhat.

Tartalmak lekérdezése vagy letöltése a webhelyről nem jelenti azt, hogy ahhoz bármilyen szellemi tulajdonjog átruházása párosulna.

A felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet a Comercial Jope társaság a hatályos szabályok megsértése vagy a weboldal használatával kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt közvetlenül vagy közvetve elszenvedhet. A Comercial Jope fenntart magának minden jogi eszközt vagy intézkedést, amely megilleti a törvényes szellemi és ipari tulajdonjogainak védelmében.

Felelősség kizárása

Igyekszünk hasznos és frissített információkat nyújtani, de nem tudjuk garantálni az összes tartalom és szolgáltatás teljes körű valódiságát, pontosságát, frissítését és működőképességét. Ezért kizárunk mindenféle felelősséget az olyan esetleges károkért, amelyeket a felhasználók a hiányos, pontatlan vagy elavult adatok felhasználása, vagy tartalmának vagy szolgáltatásainak esetleges felfüggesztése, törlése vagy működésképtelensége miatt elszenvedhetnek.

Örömmel fogadunk minden javaslatot vagy megjegyzést, amelyek segítenek a weboldal fejlesztésében. A weboldal tartalmának és szolgáltatásainak használata a felhasználó kizárólagos és egyedüli felelősségére történik.

Linkek

A más weboldalakhoz vezető külső linkeket nem nyereségérdekelt módon nyújtják, hanem kizárólag azzal a céllal, hogy javítsák a felhasználó tájékoztatását.

Ezért nem vagyunk felelősek a linkelt tartalmakért, sem azok esetleges módosításáért, és nem garantáljuk, hogy nincsenek bennük vírusok vagy más olyan elemek, amelyek káros hatással lehetnek a számítógépes rendszerre, és kizárjuk a felelősséget az olyan károkért, amelyek ennek okán érhetik a felhasználókat.

Abban az esetben, ha egy linket nem megfelelőnek ítél, a szokásos módon értesíthet minket, és azt haladéktalanul kijavítjuk.

Adatvédelmi irányelvek

Ki felelős az adataidért?

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban tájékoztatunk, hogy a megadott személyes adatokat a COMERCIAL JOPE, S.L. társaság kezeli, adószám B31222623, székhely Polígono Industrial Egües, Calle Z, Nave 25 – 31486, Egües (Navarra).

Milyen célból dolgozzuk fel személyes adataidat?

Az általad megadott adatok ahhoz szükségesek, hogy a kért szolgáltatást teljes szavatossággal biztosítani tudjuk, és azok a következő céllal kerülnek feldolgozásra: reklám és kereskedelmi kutatás és egyéb célok.

Meddig őrizzük meg az adataidat?

A megadott személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg várható, hogy szükségessé válik az érdekelt féllel való kapcsolatfelvétel.

Mi a jogalapja az adatok feldolgozásának?

Az érdekelt fél hozzájárulása, amikor kapcsolatba lép szervezetünkkel.

Milyen jogaid vannak, amikor megadod nekünk az adataidat?

Bárki élhet azzal a jogával, hogy a személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést, törlést kérjen, korlátozza az adatkezelést, tiltakozzon ellene, illetve joga van az adatai hordozhatóságához, ha ír a címünkre, vagy e-mailt küld a címre és jelzi, hogy mely jogát kívánja gyakorolni.

Neked is jogod van bármikor visszavonni a beleegyezésedet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az említett hozzájárulás visszavonása előtt végzett kezelés jogszerűségét. Jogodban áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, ha úgy ítéled meg, hogy a személyes adatok védelme tekintetében a jogaidat megsértették.

Alkalmazandó jogrend

A felhasználó és a Comercial Jope közti bármilyen kapcsolat a spanyol jogszabályoknak megfelelően kerül szabályozásra és értelmezésre. Konfliktus esetén a felek alávetik magukat a mindenkor illetékes Navarrai Bíróságoknak, feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ha pontosítást kérsz vagy javaslatot, dicséretet, panaszt vagy megjegyzést szeretnél küldeni, javasoljuk, hogy küldj egy e -mailt a címre.

Ügyfelek