Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, delen wij u mede dat de verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt door COMERCIAL JOPE, S.L. met btw-nummer B31222623 en adres te Polígono Industrial Egües, Calle Z, Nave 25 – 31486, Egües (Navarra – Spanje).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om u alle garanties van de gevraagde dienst te kunnen bieden, en zullen worden verwerkt voor: reclame en marketingonderzoek en andere doeleinden..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig kunnen zijn om contact op te nemen met de betrokkene.

Wat is de legitimering voor de verwerking van uw gegevens?

De toestemming van de betrokkene voor het contacteren met onze organisatie.

Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om te verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperking voor de behandeling, verzet of portabiliteit van zijn persoonsgegevens door ons te schrijven naar ons adres of door een e-mail te sturen naar , onder opgave van het recht dat hij wil uitoefenen.
U heeft eveneens het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van die toestemming heeft plaatsgevonden. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens mogelijk zijn geschonden.

Klanten