Cookiebeleid

Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen in uw browser als u een websites bezoekt.

Het zijn hulpmiddelen die een belangrijke rol spelen in de digitale dienstverlening. Dankzij deze cookies kan een website onder andere gegevens over het surfgedrag van een gebruiker of diens installatie opslaan en terughalen en deze, afhankelijk van de verkregen informatie, gebruiken om de gebruiker te herkennen en de geboden dienst te verbeteren. Zonder cookies zouden veel websites niet goed werken of zouden de geboden diensten verhinderd worden.

Soorten cookies

In de volgende handleiding over het gebruik van cookies van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming worden de verschillende soorten cookies gespecificeerd. Gebruikshandleiding voor cookies

Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kunnen er twee soorten cookies worden onderscheiden: eigen cookies en cookies van derden.

  • Eigen cookies: deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een door de eigenaar van de website beheerde installatie of domein en van waaruit de door de gebruiker verzochte dienst wordt verleend.
  • Cookies van derden: deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een installatie of domein die niet wordt beheerd door de bewerker, maar door een andere entiteit die de via de cookies ontvangen gegevens verwerkt.

De cookies kunnen ook de volgende zijn:

  • Afhankelijk van hoe lang ze op de computer opgeslagen blijven: sessiecookies of permanente cookies
  • Naargelang het doel: technische cookies, cookies voor de personalisatie, analysecookies, reclamecookies en cookies voor gedragsgerichte reclame.

Gebruikte cookies

Volgens de richtlijnen van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming gaan we over tot het specificeren van het gebruik van cookies door deze website met als doel u zo exact mogelijk te informeren.

Akkoord gaan met het Cookiebeleid

Wij tonen op iedere willekeurige website en bij ieder begin van de sessie informatie over het Cookiebeleid.

Met het oog op deze informatie kunnen de volgende acties worden verricht:

  1. U gaat akkoord met de cookies en geeft hiervoor toestemming zodra u door de website surft.
  2. U wijzigt de instellingen daarvan.

U kunt de cookies van een willekeurige website met behulp van uw browser beperken, blokkeren of wissen. Aangezien de instellingen van elke browser verschillend zijn, ziet u bij de “Help”-functie hoe u dit moet doen. Wij geven u directe links met informatie daarover:

Meer informatie

Noch deze website, noch de wettelijke vertegenwoordigers daarvan zijn aansprakelijk voor de inhoud of de waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid van derde partijen die in dit cookiebeleid worden genoemd.

Webbrowsers zijn de instrumenten voor het opslaan van cookies. Van daaruit moet u uw recht uitoefenen voor het verwijderen of uitschakelen daarvan. Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de correcte of incorrecte behandeling van cookies door de voornoemde browsers garanderen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk cookies te installeren zodat de browser uw beslissing om ze niet te aanvaarden niet vergeet.

Heeft u vragen over dit cookiebeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klanten