Ostrzeżenie prawne

Właściciel serwisu internetowego

Dane identyfikacyjne strony odpowiedzialnej za niniejszy serwis internetowy są następujące: Comercial Jope o NIP ES-B31222623, wpisany do Rejestru Handlowego w Nawarra, Tom 184, Arkusz 198, Strona NA-3929 (informacja udostępniona wypełniając postanowienia z artykułu 10 Ustawy 34/2002 w sprawie usług spółki informacyjnej i handlu elektronicznego).

Warunki korzystania

Poniższe postanowienia regulują dostęp i korzystanie z tego serwisu internetowego. Surfowanie po tym serwisie internetowym przyznaje charakter użytkownika każdej osobie fizycznej zainteresowanej produktami i usługami z tej strony i pociąga za sobą pełne przyjęcie bez zastrzeżeń niniejszego ostrzeżenia prawnego.

Użytkownik w wyraźny sposób i bez wyjątku akceptuje, że korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, z jego usług i treści odbywa się na jego jedyną i wyłączną odpowiedzialność. W przypadku, gdyby użytkownik nie zgadzałby się z treścią niniejszych warunków, powinien on opuścić ten serwis internetowy, nie mogąc korzystać z usług jakie są oferowane.

Dostęp do tej stron ma wolny i bezpłatny charakter oraz nie wymaga zapisania się czy zarejestrowania.

Niniejsze ostrzeżenie prawne może zostać zmodyfikowane w każdym momencie w celu dostosowania go do zmian ustawodawczych, w prawoznawstwie lub technologicznych. Te modyfikacje będzie się uznawać jako podane do wiadomości z chwilą opublikowania ich na tej stronie.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa do treści z niniejszego serwisu internetowego należą do Comercial Jope. Projekt, treści, teksty, zdjęcia, wizerunki, mapy, rysunki, marki, bannery, budowa strony i sposobu surfowania lub kod źródłowy tego serwisu są własnością Comercial Jope, który legalnie posiada stosowne prawa do jego użytkowania.

Logo innych spółek jakie mogą pojawić się są własnością każdej z nich, legalnie posiadając prawa do ich użytkowania.

W żadnym wypadku użytkownik, który wejdzie na ten serwis internetowy nie będzie mógł kopiować, modyfikować, rozprowadzać, przekazywać, powielać, publikować, cedować, sprzedawać wyżej wymienione elementy lub tworzyć nowe produkty lub usługi na podstawie uzyskanych informacji, za wyjątkiem, gdy będzie posiadać wyraźne upoważnienie na piśmie Comercial Jope. Ten materiał jest chroniony ustawodawstwem dot. własności intelektualnej, a jego niewłaściwe użycie może być przedmiotem nawet kar karnych.

Konsultowanie czy pobieranie treści z serwisu nie pociąga za sobą cesji żadnego z praw do własności intelektualnej ich dotyczących.

Użytkownicy odpowiadać będą za wszelkiego rodzaju szkody czy krzywdy jakie Comercial Jope może ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, w konsekwencji niewypełnienia obowiązujących przepisów lub jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z korzystania z tego serwisu internetowego. Comercial Jope zastrzega sobie tyle środków lub czynności prawnych jakie mu przysługują dla obrony jego legalnych praw do własności intelektualnej bądź przemysłowej.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Staramy się dostarczać przydatne i zaktualizowane informacje, lecz nie możemy zagwarantować pełnej prawdziwości, ścisłości, aktualności i funkcjonowania wszystkich treści i usług. Uchylamy się zatem od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za ewentualne szkody lub wszelkiej natury krzywdy, jakie użytkownicy mogą doznać z powodu użycia niekompletnych, nieścisłych lub zdezaktualizowanych danych lub z uwagi na ewentualne zawieszenie, skasowanie lub brak funkcjonowania jego treści lub usług.

Dziękujemy za ewentualne sugestie lub komentarze, które pomogą nam udoskonalić niniejszy serwis internetowy. Korzystanie z treści i usług tego serwisu internetowego wykonywane jest na jedyną i wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Linki

Zewnętrzne linki które prowadzą do innych serwisów internetowych są oferowane bez żadnego zamysłu czerpania zysków, w jedynym celu powiększenia informacji dla użytkownika.

A zatem, nie jesteśmy odpowiedzialni za treści linków, ani za zmiany jakie mogą zostać w nich wyprowadzone, ani nie gwarantowany jest brak wirusów lub innych elementów które mogą wywołać zaburzenia w systemie informatycznym, wykluczając jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wywołane u użytkownika z tego powodu.

W przypadku, gdy jakiś link uzna się za nieodpowiedni mogą Państwo powiadomić nas o tym tradycyjnymi sposobami i zostanie on niezwłocznie skorygowany.

Polityka prywatności

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) o ochronie danych osobowych, informujemy że przekazane dane osobowe będą administrowane przez COMERCIAL JOPE, S.L. CIF B31222623, adres: Polígono Industrial Egües, Calle Z, Nave 25 – 31486, Egües (Navarra – Hiszpania).

W jakich celach wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Udostępnione przez Państwa dane osobowe są wymagane aby przy zachowaniu wszelkich praw dokonać realizacji żądanej usługi i będą wykorzystywane w celach: reklamowych, analiz rynkowych i innych.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane dopóki będzie istniała konieczność skontaktowania się z zainteresowaną stroną.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z Państwa danych osobowych?

Zasadą jest wyrażenie zgody w momencie skontaktowania się z naszą firmą.

Jakie są Państwa prawa w momencie przekazania danych osobowych?

Każda osoba ma prawo żądania do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych wysyłając korespondencję z zaznaczeniem celu konkretnych czynności jakie mają być dokonane na adres elektroniczny: .

W dowolnym momencie można dokonać wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, dokonane przed wycofaniem wspomnianej zgody.

Każdy kto uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone ma prawo do złożenia zażalenia przed odpowiednimi organami administracyjnymi.

Jurysdykcja mająca zastosowanie

Jakiekolwiek stosunki pomiędzy użytkownikiem i Comercial Jope będą prowadzone i interpretowane zgodnie z hiszpańskim prawodawstwem. W przypadku wystąpienia sporu, strony podlegać będą sądom i trybunałom w Nawarre, jakie będą właściwe w każdej chwili i zawsze, gdy prawodawstwo mające zastosowanie na to pozwoli. W celu zwrócenia się o wyjaśnienie lub wysłania sugestii, pochwały, zażalenia lub komentarza, sugerujemy wysłanie e-maila na .

Klienci